AFO FUTBOL | Metodologia

Metodologia

Treballem a través de continguts i consignes per cada gest tècnic associat a la tàctica individual.

La metodologia de treball per a  jugadors la dividim en 3 blocs.

  • ETAPA DE FORMACIÓ

  • ETAPA DE PERFECCIONAMENT

  • ETAPA DE RENDIMENT


 

1. ETAPA DE FORMACIÓ, dividida per etapes:

  • Pre benjamins: Treball d’habilitats motrius bàsiques, el nen experimenta amb el seu cos i aprèn a coordinar davant de diferents estímuls. Aprenentatge del gest tècnic, que és la relació entre la pilota i el nen a través d’una metodologia dirigida on es potenciarà la relació entre l’execució i l’aprenentatge cognitiu a través del descobriment guiat.
  • Benjamins: seguim amb el treball d’habilitats motrius bàsiques juntament amb les habilitats motrius específiques (en relació amb la pilota). Treball tècnic associat a la tàctica individual (faig una passada perquè aquell jugador estar lliure) ja que el nen comprendrà el joc com una suma de individualitats. Això es treballarà a través de metodologies més globals- situacions reals de joc- simplificades.
  • Alevins: un cop assolit l’aprenentatge tècnic i motriu, cal associar aquest aprenentatge a l’equip o conjunt i relacionar-lo íntegrament amb la intenció tàctica. En aquesta etapa els ensenyarem que tot gira en funció de l’equip i treballarem la tècnica individual associada a la tàctica col·lectiva, és a dir,  les accions del jugador sense pilota relacionades amb el jugador amb pilota i adversari, a través de situacions reals de joc.

2. ETAPA DE PERFECCIONAMENT:

  • Infantils: es segueix treballant la tàctica individual del jugador, igual que en l’etapa anterior. S’incorpora en aquesta etapa, el treball individualitzat per posicions. Cada jugador, en funció de la posició del camp que ocupi, tindrà unes tasques a realitzar. El conjunt de tasques a realitzar per part de tot l’equip formarà la tàctica col·lectiva. Cada jugador s’especialitzarà en una determinada posició i coneixerà què ha de fer.
  • Cadets: Perfeccionament definitiu de les tasques a realitzar per les diferents posicions del camp. Serà l’últim pas per entrar a la fase de rendiment, que serà la fase de posada en pràctica de tot el treball realitzat al llarg de tot el procés de formació.

3. ETAPA DE RENDIMENT:

  • Juvenils i Amateurs/ professionals: En aquesta última etapa es podrà seguir treballant les tasques per posició citades anteriorment. En aquest etapa, també, podrem ajudar el jugador a ajustar la seva forma física per tal de millorar el rendiment esportiu.
jugador2
20140710_094248 - copia