AFO FUTBOL

L’anàlisi de vídeo servirà per conèixer els errors tècnics associats als moviments biomecànics dels jugador i als errors tàctics relacionats amb la comprensió del joc.